تلفن ثابت: 22852144-021   تلفن 09108208859

نشانی: خیابان امام خمینی بعد از خیابان شیخ هادی بازار یزرگ فجر طبقه دوم پلاک 257 

  پست الکترونیکی:info@viunasanat.ir