اسکنر سه بعدی

اسکنر سه‌بعدی یا پویشگر سه‌بعدی دستگاهی است که وظیفهٔ تجزیه و تحلیل اشیاء موجود در دنیای واقعی یا محیط پیرامون و جمع‌آوری داده‌ها به‌صورت دیجیتال بر اساس شکل و ظاهر احتمالی آن را بر عهده دارد. مقصود اصلی یک اسکنر سه بعدی، ایجاد یک ابرنقطه از نمونه‌های هندسی از سطح یک موضوع و شبیه‌سازی مجازی اشیاء است.

اسکنر سه بعدی زایس گم<br />
gom

ATOS Q is an industrial 3D scanner that can be used in a variety of applications due to its wide range of measuring areas. In addition to incorporating many of the features of our high-end automated systems, ATOS Q’s lightweight design makes it easy to transport from one location to another, providing users with added convenience and flexibility.

 

قابل اعتماد – یک سنسور واقعی ATOS
تقریباً در تمام صنایع، سنسورهای ATOS خود را به عنوان سیستم های اندازه گیری سه بعدی نوری تثبیت کرده اند. موفقیت آنها مبتنی بر اپتوالکترونیک دقیق، طراحی سنسور قوی و نرم افزار قدرتمند است

 حسگر سه گانه طراحی، فناوری و عملکرد را کامل می کند. نتیجه: یک سیستم همه کاره و فشرده با DNA واقعی ATOS.